Belediye, İl Özel İdare ve Kamu Araçları Yakıt Depo Güvenlik Çözümleri

Belediyeler, İl özeL idareleri, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetinde kullanılan araçların yakıt depolarından yapılabilecek her türlü yakıt hırsızlıklarını önlemeye yönelik çözümler konusunda Fuel Guard yakıt güvenliğinde hizmet sunmaktadır.

Fuel Guard Kamu kuruluşları; Devlet Su İşleri, T.C Karayolları, TEİŞ, TMO. Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, İtfaiye, PTT, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerin Hizmetinde yer alan taşıtların yakıt güvenliğini sağlamaktadır. Fuel Guard marka ürünler ile tüm kamu kurum, kuruluş, il özel idareler ve Belediye araçlarından yapılabilecek tüm mazot hırsızlıklarını engellemektedir.

Bu güne kadar uygulamış olduğu bir çok Belediye ve İl özel idarelerin hizmetinde yer alan araçların yakıt depoları koruma altına alınmıştır Bu işleyiş sonucunda yakıt hırsızlıkları sona ermektedir.